MÄLARSTADEN ASSET MANAGEMENT

Integritetspolicy

Mälarstaden Asset management AB värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.


Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter.


Vi behandlar personuppgifter när du söker bostad eller lokal, när du sedan blir kund hos oss eller hos någon av våra uppdragsgivare och även en tid efter om du upphör som kund. Din integritet är viktig för oss. En personuppgift är all slags information som kan kopplas till dig som person, till exempel -namn, adress, kontaktuppgifter, telefonnummer och e-postadresser.

1.PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Det är Mälarstaden Asset Management AB, (559170-9943), Rademachergatan 1, 632 20 Eskilstuna, som är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter som vi gör själva eller annat företag gör på vårt uppdrag.

2.BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER UTFÖRS VID

– Hantering och kontakt vid intresse att hyra bostad eller lokal. – Hantering och kontakt vid kontraktsskrivning och inför och under tillträde av bostad eller lokal – Hantering av felanmälan (inklusive åtaganden för att åtgärda fel) – Behandling av löpande förvaltningsåtgärder (ex, störningsärenden, beställning av tillvalstjänster, underhållsåtgärder, hantering av lägenhetsregister och andrahandsuthyrningar)

3.LAGLIG GRUND

Uppgifter som är nödvändiga för att Mälarstaden Asset Management ska kunna ta ställning till bostad- eller lokalsökande är kreditvärdiga och uppfyller de krav som företaget ställer på betalningsförmåga vid hyra av bostad eller lokal. Vi sparar dina uppgifter dina uppgifter enbart så länge de är relevanta och aktuella.

4. UNDER HYRESFÖRHÅLLANDET

Vi behandlar personuppgifter främst i syfte att kunna fullgöra och administrera hyresvärdens rättigheter och skyldigheter enligt hyresavtalet, men även för andra specifika ändamål såsom exempelvis vid felanmälningar, kundundersökningar och marknadsföring. Inom ramen för hyresförhållandet är det främst personuppgifter för kontaktpersoner och hyresgäster (som enskild firma och privat person) som behandlas. Hyresgästen ansvarar för att denna information lämnas till kontaktpersoner, representanter eller andra individer vars personuppgifter kan komma att behandlas under hyresförhållandet.

5. GALLRING, BEVARANDE AV UPPGIFTER

Mälarstaden Asset Management behandlar bara personuppgifter under den tid som du registrerat dig som sökande och under din avtalstid. Om du inte längre önskar kvarstå som sökande gallras dina personuppgifter. Om ett avslagsbeslut grundas på att du som sökande inte kunnat godtas som hyresgäst på grund av misskötsamhet i tidigare boende eller för låg kreditvärdighet, får dock uppgift om sökandes namn, födelsedatum, beslut om avslag samt kortfattad uppgift om grund för avslag, bevaras under en tid av tre månader.


Om du har haft ett hyresavtal som vi administrerat och som upphört bevars uppgifterna i tre månader efter att hyresförhållandet upphört.

6. VILKA KÄLLOR SOM VI HÄMTAR UPPGIFTER FRÅN

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig utifrån att du använder våra tjänster, kan vi också komma att samla in personuppgifter från annan ( s k tredje part).

De uppgifter vi samlar in från tredje part är:

– Adressuppgifter från offentliga register för att säkerställa din folkbokföringsadress.


– Uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker eller upplysningsföretag.

7. DINA RÄTTIGHETER SOM REGISTRERAD

Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig, har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k dataportabilitet).


Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga, eller om de ändras.Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig ifall;


– Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.


– Du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.


– Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.


– Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av.


– Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter.


– Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.